});

Masz pytania?

Szybko na nie odpowiemy

 • PYTANIA OGÓLNE
 • PYTANIA O FINSOWANIE
 • PYTANIA TECHNICZNE

1. Dlaczego warto zainwestować w odnawialne źródła energii?

Powodów naprawdę jest wiele:

 • są one bezpieczniejsze niż tradycyjne piece czy instalacja gazowa
 • przynoszą bardzo duże oszczędności
 • źródłem energii jest to co nas otacza – w przypadku pomp: woda, grunt
 • nie wytwarzają CO2, ani żadnych innych gazów cieplarnianych

2. Dlaczego polecamy producenta pomp ciepła OSCHNER?

Jest to marka z długoletnim doświadczeniem. Zaufało jej wiele klientów.

Firma i jej produkty posiadają certyfikat EHPA-Q. Otrzymują go firmy, które spełniają bardzo surowe normy ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła. W zakresie wymagań znajdują się następujące elementy:

 • warunek  zgodności wszystkich głównych komponentów z wymaganiami Krajowymi (oznakowanie CE)
 • osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności (COP)
 • deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102
 • zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu oraz dokumentacji w języku kraju, w którym przyznawany jest znak
 • zapewnienie wysokiej jakości sieci obsługi serwisowej gwarantującej czas reakcji do 24 godzin od momentu wystąpienia usterki lub zgłoszenia klienta
 • zapewnienie minimum 24 – miesięcznej gwarancji na urządzenie oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat – licząc od daty zakupu.

3. Czy te produkty posiadają gwarancję?

Tak, 2 letnią.

4. Czy części zamienne są łatwo dostępne?

Tak, producent zadbał o to, aby potencjalna naprawa przebiegła bez problemów. W centralnym magazynie – według deklaracji producenta – znajduje się ponad 2500 zapasowych części, przez co serwisant otrzyma potrzebny komponent urządzenia bez żadnych problemów.

1. Jakie oszczędności nam to daje?

Oszczędności są znaczne. Różnicę w tradycyjnej formie pobierania ciepła widać już na pierwszym rachunku. Poniżej przedstawiamy tabelę z wykazem cen poszczególnych form pozyskiwania energii.

Prąd elektryczny (tylko jedna taryfa) 82,75 zł / GJ
Prąd elektryczny I taryfa 93,39 zł / GJ
Prąd elektryczny II taryfa 34,29 zł / GJ
Prąd elektryczny dwutaryfowy 50 % / 50 % 63,92 zł / GJ
Węgiel 29,00 zł / GJ
Koks 30,15 zł / GJ
Olej opałowy 42,57 zł / GJ
Gaz ziemny GZ 50 31,93 zł / GJ
Gaz płynny 58,36 zł / GJ
Sieć cieplna 37,88 zł / GJ
Pompa ciepła (jedna taryfa) ε = 4 20,69 zł / GJ
Pompa ciepła (II taryfa) ε = 4 8,57 zł / GJ
Pompa ciepła dwutaryfowa (50 % / 50 %) ε = 4 15,98 zł / GJ
Kolektor słoneczny 0,80 zł / GJ

2. Czy wykonują Państwo realizacje dofinansowaniem?

Tak, ale opcja ta zależy od gminy, w której planują Państwo inwestycję. Każda jednostka administracyjna ma własne limity i wymogi dofinansowania. Dlatego też zachęcamy z zapoznaniem się z lokalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

3. Jakie są koszty podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej?

Poniżej 40kw wszelkie wydatki związane z podłączeniem ponosi zakład energetyczny.

 

1. Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia na budowę?

Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW nie wymagają pozwolenia na budowę.

2. Czy chcąc podłączyć instalację fotowoltaniczną do sieci wymagane jest posiadanie koncesji?

Poniżej 40 kW nie jest wymagana koncesja. Właściciel też nie jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej.

W sytuacji, kiedy instalacja produkuje więcej niż 40 kW (ale nie więcej niż 100 kW), koncesja również nie jest wymagana, ale właściciel musi prowadzić (lub założyć) działalność gospodarczą.

© 2014 Alaska Hosting. All rights reserved.

Click Me